מחלקת בקרת איכות

מחלקת בקרת האיכות מנוהלת על ידי רוקח מורשה, כל תהליכי העבודה נמצאים תחת בקרה כפולה בהתאם לנהלי GMP ו ISO.
בנוסף אנו מפעילים מערכת בקרה חיצונית נוספת על כל תהליכי העבודה.