מחלקת אריזה

מחלקת האריזה היא מערכת מתקדמת, מערכת ספירת טבליות אוטומטית שירנוק המוצר נעשה במערכת מתקדמת עם מערכות בקרת איכות.